Aktualizacja regulaminu do promocji „Lakiery wegańskie od 1,99 zł”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Lakiery wegańskie od 1,99 zł” jest Cosmo Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki MYLAQ oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mylaq.pl (dalej jako: Organizator).

2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl.

4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.. 

§ 2. Zasady promocji 

1. Czas trwania Promocji: od 17.01.2024 r. godz. 10:00 do 01.07.2024 r. do godz. 08:59 lub do  wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a) sklep internetowy www.mylaq.pl,

3. W ramach Promocji, każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu co najmniej jednego lakieru wegańskiego spośród objętych Promocją, otrzyma rabat na zakup wybranego produktu, poprzez obniżenie jego ceny w ramach Promocji, do wartości określonej w tabeli produktowej stanowiącej załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Promocją objęte są wybrane lakiery wegańskie marki MYLAQ dostępne w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Szczegółowe informacje dot. produktów objętych Promocją oraz o wysokości przysługującego rabatu na ich zakup, wskazane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych lakierów wegańskich objętych Promocją, w promocyjnej cenie od 1,99 zł za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jeden wybrany lakier wegański spośród objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl, poprzez dodanie wybranego lakieru wegańskiego do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup wybranego lakieru wegańskiego marki MYALQ, spośród objętych Promocją, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl.

6. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 3. – 5. Regulaminu. 

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza treść Regulaminu obowiązuje od dnia 28.03.2024 roku od godziny 15:00 i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po wskazanym terminie. 

2. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.mylaq.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji. 

4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Załącznik nr 1 – Szczegółowa lista produktów objętych Promocją do dnia 30.01.2024 godz. 8.59 

Indeks

Opis towaru

cena promocyjna

M553

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - MY BASE/TOP

2,99

M550

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Curious Budapest

1,99

M544-O

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Blue Santorini - OUTLET

1,99

M529

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Fancy Mediolan

1,99

M636-O

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY SPLENDID ISTAMBUL - OUTLET

1,99

M522

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Famous New York

1,99

M535

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Legendary Los Angeles

2,99

M536

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Riding Amsterdam

1,99

M523

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Colorful Mexico

2,99

M533

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Cold Oslo

1,99

M521

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Sunny California

1,99

M551

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Exclusive Dubai

2,99

M637

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY PLEASANT SANTIAGO

1,99

M552

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Charming Marseille

2,99

M527

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Freezy Moscow

2,99

M542

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Antique Athens

2,99

M532

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Crazy Rio de Janeiro

1,99

M639

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY GORGEOUS MALAGA

3,99

M528

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Historical Roman

3,99

M642

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY STYLISH PALERMO

2,99

M638

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY DELICIOUS PORTO

2,99

M547

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Friendly Helsinki

2,99

M549

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Dancing Havana

2,99

M530

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Walking Lisbon

2,99

M540

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Fairytale Prague

2,99

M531

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Modern Seoul

2,99

M541

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Floral Tulum

1,99

M548

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Sweet Brussels

1,99

M538

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Artistic Barcelona

2,99

M537

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Old Vienna

2,99

M641

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY SHINING GENEVA

2,99

M526

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Free Berlin

2,99

M546

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Musical Sydney

1,99

M534

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Hilly San Francisco

2,99

M543

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Culinary Naples

2,99

M539

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Luxury Monaco

2,99

M520

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Romantic Paris

3,99

M643

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY BRIGHT BERGEN

1,99

M544

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Blue Santorini

3,99

M635

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY SPICY DELHI

2,99

M636

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY SPLENDID ISTAMBUL

3,99

M640

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY SPARKLING SAN MARINO

2,99Aktualizacja załącznika nr 1 – Szczegółowa lista produktów objętych Promocją od dnia 30.01.2024 godz. 9.00 do 28.03.2024 do godz. 14:59

Indeks

Opis towaru

Cena promocyjna

M553

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - MY BASE/TOP

2,99

M550

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Curious Budapest

1,99

M544-O

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Blue Santorini - OUTLET

1,99

M529

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Fancy Mediolan

1,99

M636-O

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY SPLENDID ISTAMBUL - OUTLET

1,99

M522

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Famous New York

2,99

M535

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Legendary Los Angeles

1,99

M536

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Riding Amsterdam

1,99

M523

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Colorful Mexico

3,99

M533

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Cold Oslo

1,99

M521

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Sunny California

1,99

M551

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Exclusive Dubai

3,99

M637

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY PLEASANT SANTIAGO

2,99

M552

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Charming Marseille

3,99

M527

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Freezy Moscow

2,99

M542

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Antique Athens

1,99

M532

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Crazy Rio de Janeiro

1,99

M639

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY GORGEOUS MALAGA

3,99

M528

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Historical Roman

2,99

M642

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY STYLISH PALERMO

1,99

M638

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY DELICIOUS PORTO

1,99

M547

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Friendly Helsinki

3,99

M549

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Dancing Havana

3,99

M530

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Walking Lisbon

1,99

M540

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Fairytale Prague

1,99

M531

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Modern Seoul

1,99

M541

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Floral Tulum

1,99

M548

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Sweet Brussels

1,99

M538

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Artistic Barcelona

2,99

M537

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Old Vienna

2,99

M641

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY SHINING GENEVA

3,99

M526

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Free Berlin

3,99

M546

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Musical Sydney

1,99

M534

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Hilly San Francisco

3,99

M543

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Culinary Naples

1,99

M539

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Luxury Monaco

1,99

M520

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Romantic Paris

1,99

M643

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY BRIGHT BERGEN

1,99

M544

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Blue Santorini

1,99

M635

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY SPICY DELHI

1,99

M636

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY SPLENDID ISTAMBUL

1,99

M640

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY SPARKLING SAN MARINO

1,99

Aktualizacja załącznika nr 1 – Szczegółowa lista produktów objętych Promocją od dnia 28.03.2024 godz. 15:00 do 09.04.2024 do godz. 8:59

Indeks

Opis towaru

Cena promocyjna

M553

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - MY BASE/TOP

2,99

M550

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Curious Budapest

1,99

M544-O

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Blue Santorini - OUTLET

1,99

M529

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Fancy Mediolan

1,99

M636-O

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY SPLENDID ISTAMBUL - OUTLET

1,99

M522

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Famous New York

2,99

M535

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Legendary Los Angeles

1,99

M536

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Riding Amsterdam

1,99

M523

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Colorful Mexico

3,99

M533

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Cold Oslo

1,99

M521

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Sunny California

1,99

M551

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Exclusive Dubai

3,99

M637

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY PLEASANT SANTIAGO

2,99

M552

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Charming Marseille

3,99

M527

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Freezy Moscow

2,99

M542

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Antique Athens

1,99

M532

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Crazy Rio de Janeiro

1,99

M639

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY GORGEOUS MALAGA

3,99

M528

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Historical Roman

2,99

M642

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY STYLISH PALERMO

1,99

M638

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY DELICIOUS PORTO

1,99

M547

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Friendly Helsinki

3,99

M549

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Dancing Havana

3,99

M530

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Walking Lisbon

1,99

M540

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Fairytale Prague

1,99

M531

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Modern Seoul

1,99

M541

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Floral Tulum

1,99

M548

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Sweet Brussels

1,99

M538

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Artistic Barcelona

2,99

M537

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Old Vienna

2,99

M641

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY SHINING GENEVA

3,99

M526

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Free Berlin

3,99

M546

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Musical Sydney

1,99

M534

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Hilly San Francisco

3,99

M543

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Culinary Naples

1,99

M539

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Luxury Monaco

1,99

M520

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Romantic Paris

1,99

M643

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY BRIGHT BERGEN

1,99

M544

Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Blue Santorini

1,99

M635

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY SPICY DELHI

1,99

M636

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY SPLENDID ISTAMBUL

1,99

M640

Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY SPARKLING SAN MARINO

1,99