REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH NA SKLEPIE WWW.MYLAQ.PL

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z kodów rabatowych, podczas składania zamówień w sklepie internetowym www.mylaq.pl i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl.
 2. Wystawcą kodów rabatowych jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849 (dalej jako: MYLAQ).
 3. Promocja skierowana jest do wszystkich osób składających zamówienia za pomocą sklepu internetowego www.mylaq.pl (dalej jako: Klient).

§ 2. Zasady korzystania z kodów

 1. Kody rabatowe przyznawane są przez MYLAQ w ramach specjalnych akcji promocyjnych lub też za dokonanie przez Klientów określonych czynności. Każdorazowo zasady przyznawania kodów rabatowych określone są w Regulaminach akcji promocyjnych.
 2. Kod rabatowy, w postaci alfanumerycznego ciągu znaków, udostępniany jest w formie listu elektronicznego, poprzez przesłanie go na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. W ramach danego kody rabatowego, MYLAQ przyznaje Klientowi określoną w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, zniżkę na wskazane w Regulaminie akcji promocyjnej, produkty lub usługi MYLAQ.
 4. Skorzystanie z kodu rabatowego jest w pełni dobrowolne.
 5. Z kodu rabatowego Klient może skorzystać tylko podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.mylaqy.pl.
 6. W celu skorzystania z kodu, Klient zobowiązany jest wpisać posiadany Kod rabatowy, w Koszyku podczas składania zamówienia, w polu: „Wpisz kod rabatowy”. Po jego wpisaniu Klientowi przyznany zostanie przyznany rabat, zgodnie z Regulaminem akcji promocyjnej.
 7. Podczas składania jednego zamówienia w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Klient może skorzystać tylko z jednego posiadanego kodu rabatowego.
 8. Z kodów rabatowych Klient może korzystać przez okres ich ważności, który każdorazowo jest określony w Regulaminie akcji promocyjnej.
 9. Z kodów rabatowych nie można skorzystać przy zakupach produktów z kategorii zestawy i urządzenia.
 10. Z kodów rabatowych nie można skorzystać w przypadku zakupu produktów objętych już innymi promocjami.

§ 3. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z otrzymanym kodem rabatowym Klient może zgłaszać poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@mylaq.pl. Natomiast reklamacje związane z zakupionym, z wykorzystaniem kodu rabatowego, towarem należy zgłaszać w trybie określonym w regulaminie sklepu internetowego www.mylaq.pl.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich kodów rabatowych wydanych przez MYLAQ po dniu wejścia w Regulaminu.
 2. MYLAQ zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od MYLAQ. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin promocji „Darmowa dostawa za zakupy powyżej 99 zł” 

w sklepie internetowym www.mylaq.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Darmowa dostawa” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki MYLAQ oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mylaq.pl (dalej jako: Organizator).

2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl. 

4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

§ 2. Zasady promocji 

1. Czas trwania promocji: od dnia 01.07.2021 roku od godziny 9:00 do odwołania obowiązywania Promocji przez Organizatora. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie przekazana przez Organizatora poprzez zamieszczenie odrębnego komunikatu na stronie: www.mylaq.pl.

2. Miejsca, w których można skorzystać z promocji:

a) sklep internetowy www.mylaq.pl.

3. Klient który, w okresie trwania Promocji wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, złoży zamówienie na dowolne produkty Organizatora, objęte Promocją, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, o wartości powyżej 99,00 zł, uzyska rabat obejmujący koszty wybranej przez Klienta dostawy zamówionych produktów. Darmowa dostawa obejmować będzie wszystkie formy dostawy, udostępnione przez Organizatora.

4. Wskazana w ust. 3 powyżej wartość zakupów nie obejmuje kosztów dostawy zamówionych produktów.

5. Promocją objęte są wszystkie produkty marki MYLAQ dostępne w sklepie internetowym www.mylaq.pl.

6. Ważne – aby Klient mógł uzyskać prawo do darmowej dostawy, zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolne produkty Organizatora objęte Promocją, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl o wartości powyżej 99,00 zł, a następnie złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuje i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pll. Cena całego zamówienia zostanie automatycznie obniżona o wartość wskazanych kosztów transportu.

7. Promocja będzie miała zastosowanie tylko do tych zamówień, których miejsce dostawy będzie znajdować się będzie na terenie Polski. 

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i wyprzedażą.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza treść regulaminu obowiązuje od dnia 01.07.2021 roku.  

2. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem: www.mylaq.pl.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji. 

4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.