Regulamin promocji „LAKIERY HYBRYDOWE OD 16 ZŁ” –

w sklepie internetowym www.mylaq.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.       Organizatorem promocji pod nazwą „LAKIERY HYBRYDOWE OD 16 ZŁ” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki MYLAQ oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mylaq.pl (dalej jako: Organizator).

2.       Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3.       Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl .

4.       Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5.       Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora..

 

§ 2. Zasady promocji

1.    Czas trwania Promocji: od 12.05.2023 r. godz. 09:00 do 29.05.2023 r. do godz. 08:59 lub do  wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.    Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)       sklep internetowy www.mylaq.pl;

b)      wybrane stacjonarne punkty sprzedaży detalicznej – z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” - o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

3.    Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit b) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4.    W ramach Promocji, każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu co najmniej jednego produktu spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na zakup wybranych produktów, którego wysokość będzie uzależniona od kategorii zakupionych produktów. Szczegółowe informacje w zakresie wysokości przyznanego rabatu zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.    Promocją objęte są wybrane produkty marki MYLAQ oferowane przez Organizatora oraz dostępne za pośrednictwem sklepu www.mylaq.pl, szczegółowo wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

6.    W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów objętych Promocją z rabatem, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolną ilość produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Ważneaby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Cena za zakupy produktów objętych Promocją, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.

7.    Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 4. – 7. Regulaminu.

8.    Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.mylaq.pl.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

3.    Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl.

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Promocji „Lakiery hybrydowe od 16 zł”

 

LP.

Numer katalogowy

Nazwa

rabat

cena brutto po rabacie

1.

M877

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Milky White

30,40%

16,00

2.

M878

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Milky Pink

30,40%

16,00

3.

M876

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Milky Nude

30,40%

16,00

4.

M862

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Shimmering Gold

30,40%

16,00

5.

M863

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Shimmering Orange

30,40%

16,00

6.

M864

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Shimmering Pink

30,40%

16,00

7.

M031

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Arielle Mist

30,40%

16,00

8.

M786

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Grey Dots

30,00%

17,49

9.

M742

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Unique Sparkle

30,40%

16,00

10.

M065

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Green Dragon

30,40%

16,00

11.

M019

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Blush Tone

30,40%

16,00

12.

M705

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Bright Violet

30,00%

17,49

13.

M620

Lakier hybrydowy 5 ml UV Gel Polish - My Mild Dragon Fruit

30,00%

17,49

14.

M777

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Light Rose

30,40%

16,00

15.

M592

Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - UV Gel Polish - My basic look

30,40%

16,00

16.

M005

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My English Rose

30,40%

16,00

17.

M589

Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Blue Lagoon (nowa formuła)

30,40%

16,00

18.

M621

Lakier hybrydowy 5 ml UV Gel Polish - My Creamy Dragon Fruit

30,00%

17,49

19.

M778

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Pale Blush

30,40%

16,00

20.

M776

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Deep Rouge

30,40%

16,00

21.

M117

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Rowanberry

30,40%

16,00

22.

M125

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5ml - My Spring Flower

30,40%

16,00

23.

M721

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Gleaming Rose

30,40%

16,00

24.

M014

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Electric Pink

30,40%

16,00

25.

M027

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Plum Jam

30,40%

16,00

26.

M707

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Dark Chocolate

30,40%

16,00

27.

M048

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Mysterious Garden

30,40%

16,00

28.

M032

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Steel Heart

30,40%

16,00

29.

M131

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5ml - My Juicy Dragon Fruit

30,00%

17,49

30.

M003

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Classic White

30,40%

16,00

31.

M069

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Red Velvet

30,40%

16,00

32.

M100-2

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Sparkling Galaxy

30,40%

16,00

33.

M685

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Sweet Milkshake

30,40%

16,00

34.

M813

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml – My Unforgettable Night

30,40%

16,00

35.

M053

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Candy Floss

30,40%

16,00

36.

M122

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5ml - My Clear Sky

30,40%

16,00

37.

M115

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Roaster Chestnut

30,40%

16,00

38.

M063

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Cranberry Juice

30,40%

16,00

39.

M838

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Classy Nude

30,40%

16,00

40.

M020

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Sweet Marmolade

30,40%

16,00

41.

M004

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Black Ink

30,40%

16,00

42.

M070

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My California Dream

30,40%

16,00

43.

M030

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Dark Denim

30,40%

16,00

44.

M138

Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - UV Gel Polish - My sparkling blue

30,00%

17,49

45.

M810

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml – My Nothing On

30,40%

16,00

46.

M016

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Rave Party

30,40%

16,00

47.

M630

Lakier hybrydowy 5 ml UV Gel Polish - My Calmy Hyacinth

30,40%

16,00

48.

M858

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Floral Burst

30,00%

17,49

49.

M788

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Pink Dots

30,00%

17,49

50.

M708

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Hot Macchiato

30,40%

16,00

51.

M594

Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - UV Gel Polish - My casual style

30,40%

16,00

52.

M728

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Nude Mood

30,40%

16,00

53.

M123

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5ml - My Rising Sun

30,40%

16,00

54.

M779

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Intense Pink

30,40%

16,00

55.

M791

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Sour Dragon Fruit

30,00%

17,49

56.

M026

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Lavender Fields

30,40%

16,00

57.

M596

Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - UV Gel Polish - My vintage clothes

30,40%

16,00

58.

M021

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Glass Of Wine

30,40%

16,00

59.

M703

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Bright Orange

30,00%

17,49

60.

M702

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Bright Green

30,00%

17,49

61.

M130

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5ml - My Sweet Dragon Fruit

30,00%

17,49

62.

M772

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My First Kiss

30,40%

16,00

63.

M812

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml – My Fatal Poison

30,40%

16,00

64.

M107

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My No Filter

30,40%

16,00

65.

M590

Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Special Day (nowa formuła)

30,40%

16,00

66.

M112

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Soul Music

30,40%

16,00

67.

M044

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Valentine’s Day

30,40%

16,00

68.

M811

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml – My Last Party

30,40%

16,00

69.

M683

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Fresh Lemonade

30,40%

16,00

70.

M792

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Milky Dragon Fruit

30,00%

17,49

71.

M860

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Bluish Energy

30,00%

17,49

72.

M843

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Classy Grey

30,40%

16,00

73.

M790

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Spicy Dragon Fruit

30,00%

17,49

74.

M774

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Romantic Date

30,40%

16,00

75.

M719

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Gleaming Blue

30,40%

16,00

76.

M015

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Neon Citrus

30,40%

16,00

77.

M109

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Nailfie

30,40%

16,00

78.

M108

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Selfie

30,40%

16,00

79.

M033

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Cloudy Mood

30,40%

16,00

80.

M058

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Pastel Pink

30,40%

16,00

81.

M814

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml – My Hazy Memory

30,40%

16,00

82.

M006

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Radiant Orchid

30,40%

16,00

83.

M629

Lakier hybrydowy 5 ml UV Gel Polish - My Cute Lilac

30,40%

16,00

84.

M684

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Pink Glasses

30,40%

16,00

85.

M035

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My British Cat

30,40%

16,00

86.

M012

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Paradise Shake

30,40%

16,00

87.

M132

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5ml - My Tasty Dragon Fruit

30,00%

17,49

88.

M775

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Deep Love

30,40%

16,00

89.

M018

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Sweet Kiss

30,40%

16,00

90.

M052

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Favourite Jeans

30,40%

16,00

91.

M773

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Burning Fire

30,40%

16,00

92.

M050

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Sailorman

30,40%

16,00

93.

M720

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Creamy Pudding

30,40%

16,00

94.

M071

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Electric Violet

30,40%

16,00

95.

M039

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Sweetheart

30,40%

16,00

96.

M100-3

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Sparkling Star

30,40%

16,00

97.

M730

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Sunny Greeting

30,40%

16,00

98.

M051

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Silver Cloud

30,40%

16,00

99.

M041

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Carmine Lips

30,40%

16,00

100.

M650

Lakier hybrydowy Mylaq 5 ml UV Gel Polish - My Fluffy Cloud

30,40%

16,00

101.

M841

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Classy Shining Burgundy

30,40%

16,00

102.

M628

Lakier hybrydowy 5 ml UV Gel Polish - Sensitive Peony

30,40%

16,00

103.

M062

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Kylie Thing

30,40%

16,00

104.

M718

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Winter Evening

30,40%

16,00

105.

M060

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Heather Bunch

30,40%

16,00

106.

M029

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Blackberry

30,40%

16,00

107.

M111

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Outfit of the Day

30,40%

16,00

108.

M591

Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - UV Gel Polish - My glamour trend

30,40%

16,00

109.

M842

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Classy Shiny Ink

30,40%

16,00

110.

M723

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Gleaming Gold

30,40%

16,00

111.

M595

Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - UV Gel Polish - My official outfit

30,40%

16,00

112.

M675

Lakier hybrydowy 5 ml - My Ripe Dragon Fruit

30,00%

17,49

113.

M064

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Sweet Raisin

30,40%

16,00

114.

M024

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Vampire Diaries

30,40%

16,00

115.

M704

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Bright Pink

30,00%

17,49

116.

M710

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Sweet Cappuccino

30,40%

16,00

117.

M729

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Sandy Beach

30,40%

16,00

118.

M066

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Greek Memories

30,40%

16,00

119.

M861

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Pinkish Energy

30,00%

17,49

120.

M023

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Forest Fruits

30,40%

16,00

121.

M119

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Apple Pie

30,40%

16,00

122.

M593

Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - UV Gel Polish - My street wear

30,40%

16,00

123.

M059

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Pink Marshmallow

30,40%

16,00

124.

M682

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Ocean Breeze

30,40%

16,00

125.

M785

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Blue Dots

30,00%

17,49

126.

M711

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Strawberry Mocha

30,40%

16,00

127.

M712

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Vanilla Milk

30,40%

16,00

128.

M118

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Autumn Rain

30,40%

16,00

129.

M681

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Romantic Sunset

30,40%

16,00

130.

M709

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Ruby Cocoa

30,40%

16,00

131.

M725

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Energy Cocktail

30,40%

16,00

132.

M839

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Classy Cappuccino

30,40%

16,00

133.

M622

Lakier hybrydowy 5 ml UV Gel Polish - My Yummy Dragon Fruit

30,00%

17,49

134.

M007

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Raspberry Sorbet

30,40%

16,00

135.

M072

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Violet Fantasy

30,40%

16,00

136.

M727

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Ice Cream

30,40%

16,00

137.

M120

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Chokeberry Tea

30,40%

16,00

138.

M054

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Creamy Peach

30,40%

16,00

139.

M674

Lakier hybrydowy 5 ml - My Flavourful Dragon Fruit

30,00%

17,49

140.

M046

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Fresh Avocado

30,40%

16,00

141.

M116

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Green Moss

30,40%

16,00

142.

M034

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Mr.Grey

30,40%

16,00

143.

M011

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Unicorn Dream

30,40%

16,00

144.

M025

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Pink Tulips

30,40%

16,00

145.

M008

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Hot Magenta

30,40%

16,00

146.

M859

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Floral Drop

30,00%

17,49

147.

M626

Lakier hybrydowy 5 ml UV Gel Polish - My Fresh Peppermint

30,40%

16,00

148.

M726

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My April Sky

30,40%

16,00

149.

M840

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Classy Burgundy

30,40%

16,00

150.

M110

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Photo of the Day

30,40%

16,00

151.

M067

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Dark Velvet

30,40%

16,00

152.

M722

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Warm Wine

30,40%

16,00

153.

M057

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Fave Lipstick

30,40%

16,00

154.

M651

Lakier hybrydowy Mylaq 5 ml UV Gel Polish - My Blue Blessing

30,40%

16,00

155.

M673

Lakier hybrydowy 5 ml - My Fresh Dragon Fruit

30,00%

17,49

156.

M701

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Bright Yellow

30,00%

17,49

157.

M867

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Rosy Makeup

30,00%

17,49

158.

M868

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Raspberry Shake

30,00%

17,49

159.

M869

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Purple Dress

30,00%

17,49

160.

M870

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Turquoise Party

30,00%

17,49