Regulamin promocji „Lakiery klasyczne z krótką datą za 1,99 zł” - w sklepie internetowym www.mylaq.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1.       Organizatorem promocji pod nazwą „Lakiery klasyczne z krótką datą za 1,99 zł” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki MYLAQ oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mylaq.pl (dalej jako: Organizator).

2.       Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3.       Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl.

4.       Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5.       Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora..

§ 2. Zasady promocji

1.    Czas trwania Promocji: od 23.05.2023r. godz. 09:00 do 21.08.2023r. do godz. 08:59 lub do  wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.    Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)       sklep internetowy www.mylaq.pl,

3.    W ramach Promocji, każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu co najmniej  jednego lakieru klasycznego spośród objętych Promocją, otrzyma możliwość zakupu ich w promocyjnej cenie 1,99 zł.

4.    Promocją objęte są wybrane lakiery klasyczne MYLAQ dostępne w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Lista lakierów objętych Promocją, została szczegółowo wskazana w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

5.    W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych lakierów klasycznych spośród objętych Promocją, w promocyjnej cenie 1,99 zł za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jeden wybrany lakier klasyczny spośród objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl, poprzez dodanie wybranego lakieru klasycznego do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup wybranego lakieru klasycznego marki MYALQ objętego Promocją, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl.

6.    Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 3. – 6. Regulaminu.

7.    Promocja łączy się z promocją Mylaq 3+2 na lakiery w okresie jej trwania, tj. od 29.05 2023 r. godz. 8.00 do 1.07.2023 godz. 8.59. W promocji 3+2 klient dokona zakupy 5 lakierów, a dwa najtańsze lakiery zostaną przecenione na kwotę 1 zł.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.mylaq.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Promocji „Lakiery klasyczne z krótką datą za 1,99 zł”

Indeks
Opis towaru
termin przydatności
M637-O Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY PLEASANT SANTIAGO - OUTLET cze.23
M636-O Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY SPLENDID ISTAMBUL - OUTLET cze.23
M551-O Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Exclusive Dubai - OUTLET lip.23
M546-O Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Musical Sydney - OUTLET cze.23
M543-O Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Culinary Naples - OUTLET sie.23
M542-O Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Antique Athens - OUTLET cze.23
M541-O Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Floral Tulum - OUTLET lip.23
M539-O Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Luxury Monaco - OUTLET sie.23
M538-O Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Artistic Barcelona - OUTLET sie.23
M537-O Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Old Vienna - OUTLET lip.23
M536-O Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Riding Amsterdam - OUTLET lip.23
M535-O Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Legendary Los Angeles - OUTLET cze.23
M534-O Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Hilly San Francisco - OUTLET lip.23
M533-O Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Cold Oslo - OUTLET cze.23
M524-O Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Blooming Tokio - OUTLET lip.23