REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH NA SKLEPIE WWW.MYLAQ.PL

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z kodów rabatowych, podczas składania zamówień w sklepie internetowym www.mylaq.pl i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl.
 2. Wystawcą kodów rabatowych jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849 (dalej jako: MylaQ).
 3. Promocja skierowana jest do wszystkich osób składających zamówienia za pomocą sklepu internetowego www.mylaq.pl (dalej jako: Klient).

§ 2. Zasady korzystania z kodów

 1. Kody rabatowe przyznawane są przez MylaQ w ramach specjalnych akcji promocyjnych lub też za dokonanie przez Klientów określonych czynności. Każdorazowo zasady przyznawania kodów rabatowych określone są w Regulaminach akcji promocyjnych.
 2. Kod rabatowy, w postaci alfanumerycznego ciągu znaków, udostępniany jest w formie listu elektronicznego, poprzez przesłanie go na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. W ramach danego kody rabatowego, MylaQ przyznaje Klientowi określoną w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, zniżkę na wskazane w Regulaminie akcji promocyjnej, produkty lub usługi MylaQ.
 4. Skorzystanie z kodu rabatowego jest w pełni dobrowolne.
 5. Z kodu rabatowego Klient może skorzystać tylko podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.mylaq.pl.
 6. W celu skorzystania z kodu, Klient zobowiązany jest wpisać posiadany Kod rabatowy, w Koszyku podczas składania zamówienia, w polu: „Wpisz kod rabatowy”. Po jego wpisaniu Klientowi przyznany zostanie przyznany rabat, zgodnie z Regulaminem akcji promocyjnej.
 7. Podczas składania jednego zamówienia w sklepie internetowym www.mylaq.pl, Klient może skorzystać tylko z jednego posiadanego kodu rabatowego.
 8. Z kodów rabatowych Klient może korzystać przez okres ich ważności, który każdorazowo jest określony w Regulaminie akcji promocyjnej.
 9. Z kodów rabatowych nie można skorzystać przy zakupach produktów z kategorii zestawy i urządzenia.
 10. Z kodów rabatowych nie można skorzystać w przypadku zakupu produktów objętych już innymi promocjami.

§ 3. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z otrzymanym kodem rabatowym Klient może zgłaszać poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@mylaq.pl. Natomiast reklamacje związane z zakupionym, z wykorzystaniem kodu rabatowego, towarem należy zgłaszać w trybie określonym w regulaminie sklepu internetowego www.mylaq.pl.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich kodów rabatowych wydanych przez MylaQ po dniu wejścia w Regulaminu.
 2. MylaQ zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od MylaQ. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.