Regulamin promocji „Let’s Get Pedi 3+2”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem promocji pod nazwą „Let’s Get Pedi 3+2”  jest COSMO GROUP sp. z o.o. (dawniej COSMO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A (60-476 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001106339, NIP: 9721241158; REGON: 302250849, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł., będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).

1.     Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

2.     Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl.

3.     Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

4.     Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

1.    Czas trwania Promocji: od 07.06.2024 r. godz. 10:00 do 24.06.2024 r. godz. 8:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.    Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a.    sklep internetowy www.mylaq.pl.

b.   wybrane punkty sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

3.    Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit b) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4.    W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu co najmniej 5 szt. dowolnych produktów objętych Promocją, które dostępne będą w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia dwóch produktów, które będą najtańsze, spośród wybranego zestawu produktów, w promocyjnej cenie za 1 zł za jeden produkt.

5.    Promocją objęte są wybrane produkty marki MYLAQ zgodnie z listą produktową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6.    W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch wybranych produktów w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden produkt, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie poprzez dodanie do koszyka co najmniej 5 szt. dowolnych produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuje i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Cena za zakup dwóch najtańszych spośród wybranych produktów, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, do ceny 1 zł za jeden wybrany produkt.

7.    W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch wybranych produktów w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden produkt, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia dowolnych 5 szt. produktów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Cena za zakup dwóch najtańszych spośród wybranych produktów, zostanie obniżona bezpośrednio przy kasie.

8.    Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 4 – 7 Regulaminu.

9.    Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.mylaq.pl.

2.    Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

4.    Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl.

5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

załącznik nr 1 – lista produktowa

 

Indeks

Opis towaru

lakiery hybrydowe

M862

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Shimmering Gold

M788

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Pink Dots

M786

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Grey Dots

M591

Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - UV Gel Polish - My glamour trend

M100-3

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Sparkling Star

M029

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Blackberry

M685

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Sweet Milkshake

M058

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Pastel Pink

M123

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5ml - My Rising Sun

M929

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Sparkly Promise

M862

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Shimmering Gold

M109

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Nailfie

M108

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Selfie

M031

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Arielle Mist

M033

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Cloudy Mood

M785

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Blue Dots

M787

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Nude Dots

M719

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Gleaming Blue

M675

Lakier hybrydowy 5 ml - My Ripe Dragon Fruit

M763

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - MY EASY NEON MAGENTA

M130

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5ml - My Sweet Dragon Fruit

M117

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Rowanberry

M070

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My California Dream

M878

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Milky Pink

M050

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Sailorman

M066

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Greek Memories

M682

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Ocean Breeze

M112

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Soul Music

M011

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Unicorn Dream

M776

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Deep Rouge

płyny i preparaty

M688

Guma ochronna do skórek MY GUM 5 ml

M203-1

My Cleaner 50 ml

M307

Primer bezkwasowy MylaQ 5 ml

M616

Oliwka do skórek 5 ml - My Peach Care

ozdoby

M879

Pyłek 0,1g MYLAQ - My Sparkling Flakes

M608

Pyłek MY GOLD FLAKES 0,2g

M610

Pyłek MY STAR DUST 02 0,2g

M609

Pyłek MY STAR DUST 01 0,2g

M431

MY GOLD FOIL

M427

MY PINK FOIL

M429

MY BLUE FOIL

M880

Pyłek 1g MYLAQ - My Glazed Effect

M297

My Metallic Gloss 1g

M236

MY DREAM

M611

Pyłek MY LUNA EFFECT 01 1g

M609

Pyłek MY STAR DUST 01 0,2g

M612

Pyłek MY LUNA EFFECT 02 1g

M280-7

My Water Stickers 7

M803

Folia transferowa - My Abstract 4 Transfer Foil

M802

Folia transferowa - My Abstract 3 Transfer Foil

M428

MY MULTICOLOUR FOIL

M800

Folia transferowa - My Abstract 1 Transfer Foil

M795

Naklejki wodne - My Summer Plants Sticker

M744

Naklejki wodne - My Green Leaf Sticker

M599

Naklejki wodne Water sticker - My Abstract sticker

M671

Naklejki wodne - Pastel Butterfly Sticker

M746

Naklejki wodne - My Colourful Leaf Sticker

M801

Folia transferowa - My Abstract 2 Transfer Foil

akcesoria

M559

Pilnik MyLaQ - banan 100/180

M202

Tampony celulozowe - 250 szt

M231

Patyczki drewniane komplet 10 szt.