Regulamin promocji „All You Need is Mani!” 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.     Organizatorem promocji pod nazwą „All You Need is Mani!” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki MYLAQ oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mylaq.pl (dalej jako: Organizator).

2.     Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3.     Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl.

4.     Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5.     Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji

1.    Czas trwania promocji: od 30.01.2024 r. godz.10:30 do 14.02.2024 r. godz. 11:59.

2.    Kod rabatowy zostanie udostępniony w formie postu zamieszczonego przez Organizatora na profilu marki MYALQ na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/mylaqpl na stronie internetowej należącej do organizatora https://mylaq.pl/ oraz w innych nośnikach reklamowych

3.    Miejsca, w których można skorzystać z promocji:

a)      sklep internetowy www.mylaq.pl.

4.    Każdy Klient który, w okresie trwania Promocji wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, złoży zamówienie na zakup dowolnych produktów marki MYLAQ, o wartości co najmniej 40 zł, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl, z wykorzystaniem kodu rabatowego, uzyskanego w sposób o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, otrzyma rabat na zakup wybranych przez Klienta produktów, w wysokości 30 procent.

5.    Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie obejmuje kosztów dostawy zamówionych produktów.

6.    Promocją objęte są wybrane produkty marki MYALQ szczegółowo wskazane w załączniku nr. 1 do niniejszego Regulaminu, oferowane przez Organizatora oraz dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl.

7.    Aby skorzystać z Promocji oraz uzyskać rabat na zakup produktów objętych danym kodem rabatowym, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolne produkty spośród objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl o wartości co najmniej 40 zł.  Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany będzie wpisać w pole „Wpisz kod rabatowy”, indywidualny kod rabatowy, udostępniony w sposób wskazany w § 2 ust 2 Regulaminu, a następnie kliknąć „Oblicz rabat” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Po wykonaniu powyższych czynności, Klient zobowiązany będzie do zatwierdzenia złożonego zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuje i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

8.    Podczas jednych zakupów, Klient może wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy. Już wykorzystany Kod rabatowy nie może zostać użyty ponownie.

9.    Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin promocji dostępny jest pod adresem: https://mylaq.pl/.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

3.    Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl.

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

załącznik nr 1

 

indeks

produkt

M002

UV Gel Polish MyLaQ 5 ml - My Top

M003

UV Gel Polish MyLaQ 5 ml - My Classic White

M004

UV Gel Polish MyLaQ 5 ml - My Black Ink

M039

UV Gel Polish MyLaQ 5 ml - My Sweetheart

M054

UV Gel Polish MyLaQ 5 ml - My Creamy Peach

M062

UV Gel Polish MyLaQ 5 ml - My Kylie Thing

M080

UV Gel Polish MyLaQ 5 ml - My Top Dry

M081

UV Gel Polish MyLaQ 5 ml - My Top Matte

M082

UV Gel Polish MyLaQ 5 ml - My Builder Base

M083

UV Gel Polish MyLaQ 5 ml - My Base-Hard Gel

M104

UV Gel Polish MyLaQ 5 ml - My Base 2in1

M132

UV Gel Polish MyLaQ 5ml - My Tasty Dragon Fruit

M202

Cotton pads - 250 pcs

M203-2

My Cleaner 100 ml

M204-2

UV Gel Polish Remover 100 ml

M222

Polish file

M231

Wooden sticks 10 pcs

M308

Foil Nail Wraps 50 pcs

M402

My Cuticule Remover

M559

Nail File MyLaQ - 100/180

M590

UV Gel Polish MyLaQ 5 ml - My Special Day

M592

UV Gel Polish MyLaQ 5 ml - UV Gel Polish - My basic look

M616

My Peach Care

M620

UV Gel Polish MyLaQ 5 ml - My Mild Dragon Fruit

M674

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Flavourful Dragon Fruit

M677

UV Gel Polish Base MyLaQ 5 ml - My Peel Off Base

M697

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My White Special Top

M707

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Dark Chocolate

M709

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Ruby Cocoa

M710

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Sweet Cappuccino

M711

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Strawberry Mocha

M712

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Vanilla Milk

M718

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Winter Evening

M719

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Gleaming Blue

M720

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Creamy Pudding

M721

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Gleaming Rose

M722

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Warm Wine

M723

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Gleaming Gold

M725

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Energy Cocktail

M726

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My April Sky

M728

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Nude Mood

M729

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Sandy Beach

M730

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Sunny Greeting

M772

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My First Kiss

M773

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Burning Fire

M775

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Deep Love

M776

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Deep Rouge

M777

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Light Rose

M778

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Pale Blush

M783

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Cover Base Natural Rose

M784

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Cover Base Shining Pink

M810

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml – My Nothing On

M811

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml – My Last Party

M813

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml – My Unforgettable Night

M839

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Classy Cappuccino

M840

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Classy Burgundy

M841

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Classy Shining Burgundy

M842

UV Gel Polish MYLAQ 5 ml - My Classy Shiny Ink

M879

Powder 1g MYLAQ - My Glazed Effect

M880

Powder 1g MYLAQ - My Sparkling Flakes

M817

My Perfect Drill

M920

My Starter Set

M917

My Milky Flakes

M910

My Pink Flakes

M909

My Lilac Flakes

M908

My Blue Flakes

M786

My Grey Dots

M788

My Pink Dots

M787

My Nude Dots

M786

My Grey Dots

M785

My Blue Dots

M858

My Floral Burst

M864

My Shimmering Pink

M863

My Shimmering Orange

M862

My Shimmering Gold

M902

My Modern Green

M907

My Moden Blue

M904

My Modern Pink

M906

My Modern Fuchsia

M905

My Modern Nude

M903

My Modern Grey

M791

My Sour Dragon Fruit

M792

My Milky Dragon Fruit

M790

My Spicy Dragon Fruit