Regulamin promocji „Lakiery wegańskie od 3,99 zł”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Lakiery wegańskie od 3,99 zł” jest Cosmo Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki MYLAQ oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mylaq.pl (dalej jako: Organizator).

2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl.

4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji 

1. Czas trwania Promocji: od 20.11.2023 r. godz. 10:00 do 02.01.2024 r. do godz. 08:59 lub do  wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a) sklep internetowy www.mylaq.pl,

b) wybrane stacjonarne i niestacjonarne punkty sprzedaży detalicznej – z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” - o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit b) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu co najmniej jednego lakieru wegańskiego spośród objętych Promocją, otrzyma rabat na zakup wybranego produktu, poprzez obniżenie jego ceny w ramach Promocji. Po uwzględnieniu rabatu przyznanego w ramach Promocji, cena zakupu produktu objętego Promocją wynosić będzie 3,99 zł lub 5,99 zł za jeden lakier, w zależności od wybranego produktu objętego Promocją. 

5. Promocją objęte są wybrane lakiery wegańskie marki MYLAQ dostępne w wybranym miejscu sprzedaży. Szczegółowe informacje dot. produktów objętych Promocją oraz o wysokości przysługującego rabatu na ich zakup wskazane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych lakierów wegańskich spośród objętych Promocją, w promocyjnej cenie od 3,99 zł za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jeden wybrany lakier wegański spośród objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl, poprzez dodanie wybranego lakieru wegańskiego do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup wybranego lakieru wegańskiego marki MYALQ spośród objętych Promocją, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl.

7. W celu skorzystania z Promocji za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie dokonać zakupu co najmniej jednego produktu spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, w terminie określonym w § 2 ust. 1 Regulaminu. Rabat na zakup produktów objętych Promocją zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

8. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 7. Regulaminu. 

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.mylaq.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji. 

3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Załącznik nr 1 – Szczegółowa lista produktów objętych Promocją

lp Indeks Opis towaru cena w promocji Rabat w promocji 

1. M522 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Famous New York 5,99 54%

2. M529 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Fancy Mediolan 3,99 69%

3. M535 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Legendary Los Angeles 3,99 69%

4. M523 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Colorful Mexico 5,99 54%

5. M552 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Charming Marseille 5,99 54%

6. M528 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Historical Roman 5,99 54%

7. M527 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Freezy Moscow 5,99 54%

8. M540 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Fairytale Prague 5,99 54%

9. M536 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Riding Amsterdam 5,99 54%

10. M549 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Dancing Havana 5,99 54%

11. M532 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Crazy Rio de Janeiro 5,99 54%

12. M637 Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY PLEASANT SANTIAGO 5,99 54%

13. M638 Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY DELICIOUS PORTO 5,99 54%

14. M542 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Antique Athens 5,99 54%

15. M543 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Culinary Naples 5,99 54%

16. M641 Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY SHINING GENEVA 6,91 54%

17. M538 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Artistic Barcelona 5,99 54%

18. M531 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Modern Seoul 5,99 54%

19. M548 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Sweet Brussels 5,99 54%

20. M541 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Floral Tulum 5,99 54%

21. M546 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Musical Sydney 5,99 54%

22. M534 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Hilly San Francisco 5,99 54%

23. M537 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Old Vienna 5,99 54%

24. M551 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Exclusive Dubai 3,99 69%

25. M539 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Luxury Monaco 5,99 54%

26. M520 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Romantic Paris 5,99 54%

27. M643 Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY BRIGHT BERGEN 6,91 54%

28. M547 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Friendly Helsinki 5,99 54%

29. M639 Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY GORGEOUS MALAGA 5,99 54%

30. M526 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Free Berlin 3,99 69%

31. M553 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - MY BASE/TOP 5,99 54%

32. M521 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Sunny California 5,99 54%

33. M544-O Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Blue Santorini - OUTLET 3,99 69%

34. M636-O Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY SPLENDID ISTAMBUL - OUTLET 3,99 69%

35. M550 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Curious Budapest 5,99 54%

36. M642 Lakier klasyczny Classic Nail Polish MYLAQ 5 ml - MY STYLISH PALERMO 5,99 54%

37. M533 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Cold Oslo 5,99 54%

38. M530 Lakier Klasyczny MyLaQ 5 ml - My Walking Lisbon 5,99 54%