Regulamin promocji „Black Week do -85%”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Black Week do -85%”” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki MYLAQ oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mylaq.pl (dalej jako: Organizator).

2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.. 

§ 2. Zasady promocji 

1. Czas trwania Promocji: od 20.11.2023 r. godz. 09:30 do 01.12.2023 r. do godz. 08:59 lub do  wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a) sklep internetowy www.mylaq.pl;

b) wybrane stacjonarne i niestacjonarne punkty sprzedaży detalicznej – z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” - o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit b) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu co najmniej jednego produktu spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na zakup wybranych produktów, którego wysokość będzie uzależniona od kategorii zakupionych produktów. Szczegółowe informacje, w zakresie wysokości przyznanego rabatu, zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Promocją objęte są wybrane produkty marki MYLAQ oferowane przez Organizatora oraz dostępne za pośrednictwem wybranego miejsca sprzedaży, szczegółowo wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Szczegółowa lista produktów objętych Promocją, wraz z informacją o wysokości przyznanego na ich zakup rabatu, zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów z rabatem, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jeden dowolny produkt spośród objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Cena za zakupy produktów objętych Promocją, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat. 

8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych produktów z rabatem, za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie dokonać zakupu co najmniej jednego produktu spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, w terminie określonym w § 2 ust. 1 Regulaminu. Rabat na zakup produktów objętych Promocją zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie. 

9. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 4. – 8. Regulaminu. 

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.mylaq.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji. 

3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Załącznik nr 1 do regulaminu promocji ”Black Week” 

Indeks Opis towaru cena brutto po rabacie rabat

M649 MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy magenta pink 4,5 85%

M587 MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy dark red 4,5 85%

M648 MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy dark blue 4,5 85%

M581 MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy blue 4,5 85%

M134 MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy steel blue 4,5 85%

M137 MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy ruby red 4,5 85%

M646 MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy flamenco red 4,5 85%

M586 MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy dark pink 4,5 85%

M583 MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy mint 4,5 85%

M133 MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy teal 4,5 85%

M582 MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy light blue 4,5 85%

M584 MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy lavender 4,5 85%

M135 MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy dark gray 4,5 85%

M586-O MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy dark pink - OUTLET 4,5 85%

M135-O MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy dark gray - OUTLET 4,5 85%

M136-O MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy misty rose - OUTLET 4,5 85%

M831-O MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - My Easy Dark Burgundy - OUTLET 15 50%

M830-O MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - My Easy Cherry Red - OUTLET 15 50%

M829-O MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - My Easy Blush Carmine - OUTLET 15 50%

M828-O MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - My Easy Chocolate Brown - OUTLET 15 50%

M827-O MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - My Easy Lavender Grey - OUTLET 15 50%

M826-O MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - My Easy Dark Nude - OUTLET 15 50%

M825-O MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - My Easy Delicate Beige - OUTLET 15 50%

M585 MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy pink 4,5 85%

M136 MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy misty rose 4,5 85%

M646-O MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy flamenco red - OUTLET 4,5 85%

M585-O MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy pink - OUTLET 4,5 85%

M774 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Romantic Date 11,5 50%

M779 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Intense Pink 11,5 50%

M118 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Autumn Rain 11,5 50%

M626 Lakier hybrydowy 5 ml UV Gel Polish - My Fresh Peppermint 14,94 35%

M031 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Arielle Mist 14,94 35%

M591 Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - UV Gel Polish - My glamour trend 14,94 35%

M132 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5ml - My Tasty Dragon Fruit 16,24 35%

M003 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Classic White 14,94 35%

M021 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Glass Of Wine 14,94 35%

M710 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Sweet Cappuccino 14,94 35%

M005 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My English Rose 14,94 35%

M861 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Pinkish Energy 16,24 35%

M590 Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Special Day (nowa formuła) 14,94 35%

M589 Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Blue Lagoon (nowa formuła) 11,5 50%

M620 Lakier hybrydowy 5 ml UV Gel Polish - My Mild Dragon Fruit 16,24 35%

M019 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Blush Tone 14,94 35%

M048 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Mysterious Garden 14,94 35%

M052 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Favourite Jeans 14,94 35%

M684 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Pink Glasses 14,94 35%

M122 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5ml - My Clear Sky 14,94 35%

M054 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Creamy Peach 14,94 35%

M065 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Green Dragon 14,94 35%

M720 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Creamy Pudding 14,94 35%

M027 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Plum Jam 14,94 35%

M729 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Sandy Beach 14,94 35%

M025 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Pink Tulips 14,94 35%

M685 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Sweet Milkshake 14,94 35%

M628 Lakier hybrydowy 5 ml UV Gel Polish - Sensitive Peony 14,94 35%

M008 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Hot Magenta 14,94 35%

M026 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Lavender Fields 14,94 35%

M115 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Roaster Chestnut 11,5 50%

M842 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Classy Shiny Ink 14,94 35%

M060 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Heather Bunch 14,94 35%

M111 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Outfit of the Day 14,94 35%

M810 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml – My Nothing On 14,94 35%

M812 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml – My Fatal Poison 14,94 35%

M069 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Red Velvet 14,94 35%

M029 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Blackberry 14,94 35%

M006 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Radiant Orchid 14,94 35%

M629 Lakier hybrydowy 5 ml UV Gel Polish - My Cute Lilac 14,94 35%

M730 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Sunny Greeting 14,94 35%

M786 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Grey Dots 16,24 35%

M839 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Classy Cappuccino 14,94 35%

M108 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Selfie 14,94 35%

M841 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Classy Shining Burgundy 14,94 35%

M117 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Rowanberry 14,94 35%

M066 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Greek Memories 14,94 35%

M790 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Spicy Dragon Fruit 16,24 35%

M123 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5ml - My Rising Sun 14,94 35%

M877 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Milky White 14,94 35%

M004 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Black Ink 14,94 35%

M777 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Light Rose 14,94 35%

M788 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Pink Dots 16,24 35%

M785 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Blue Dots 16,24 35%

M726 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My April Sky 14,94 35%

M062 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Kylie Thing 14,94 35%

M041 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Carmine Lips 14,94 35%

M116 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Green Moss 14,94 35%

M030 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Dark Denim 14,94 35%

M594 Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - UV Gel Polish - My casual style 14,94 35%

M675 Lakier hybrydowy 5 ml - My Ripe Dragon Fruit 16,24 35%

M864 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Shimmering Pink 14,94 35%

M811 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml – My Last Party 14,94 35%

M630 Lakier hybrydowy 5 ml UV Gel Polish - My Calmy Hyacinth 14,94 35%

M015 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Neon Citrus 14,94 35%

M070 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My California Dream 14,94 35%

M909 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Lilac Flakes 11,5 50%

M064 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Sweet Raisin 11,5 50%

M869 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Purple Dress 12,5 50%

M131 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5ml - My Juicy Dragon Fruit 16,24 35%

M044 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Valentine’s Day 14,94 35%

M876 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Milky Nude 14,94 35%

M792 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Milky Dragon Fruit 16,24 35%

M863 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Shimmering Orange 14,94 35%

M032 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Steel Heart 14,94 35%

M035 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My British Cat 11,5 50%

M910 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Pink Flakes 11,5 50%

M773 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Burning Fire 14,94 35%

M722 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Warm Wine 14,94 35%

M053 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Candy Floss 14,94 35%

M063 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Cranberry Juice 14,94 35%

M059 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Pink Marshmallow 14,94 35%

M701 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Bright Yellow 12,5 50%

M725 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Energy Cocktail 14,94 35%

M742 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Unique Sparkle 14,94 35%

M051 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Silver Cloud 14,94 35%

M024 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Vampire Diaries 14,94 35%

M917 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Milky Flakes 11,5 50%

M622 Lakier hybrydowy 5 ml UV Gel Polish - My Yummy Dragon Fruit 16,24 35%

M787 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Nude Dots 16,24 35%

M016 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Rave Party 14,94 35%

M107 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My No Filter 14,94 35%

M050 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Sailorman 14,94 35%

M775 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Deep Love 14,94 35%

M023 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Forest Fruits 14,94 35%

M112 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Soul Music 14,94 35%

M119 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Apple Pie 14,94 35%

M870 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Turquoise Party 12,5 50%

M838 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Classy Nude 14,94 35%

M727 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Ice Cream 11,5 50%

M772 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My First Kiss 14,94 35%

M120 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Chokeberry Tea 14,94 35%

M791 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Sour Dragon Fruit 16,24 35%

M595 Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - UV Gel Polish - My official outfit 14,94 35%

M007 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Raspberry Sorbet 14,94 35%

M728 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Nude Mood 14,94 35%

M858 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Floral Burst 16,24 35%

M682 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Ocean Breeze 14,94 35%

M138 Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - UV Gel Polish - My sparkling blue 16,24 35%

M621 Lakier hybrydowy 5 ml UV Gel Polish - My Creamy Dragon Fruit 16,24 35%

M011 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Unicorn Dream 14,94 35%

M071 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Electric Violet 14,94 35%

M681 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Romantic Sunset 14,94 35%

M868 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Raspberry Shake 12,5 50%

M840 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Classy Burgundy 14,94 35%

M721 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Gleaming Rose 14,94 35%

M039 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Sweetheart 14,94 35%

M058 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Pastel Pink 14,94 35%

M018 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Sweet Kiss 14,94 35%

M712 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Vanilla Milk 14,94 35%

M067 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Dark Velvet 14,94 35%

M072 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Violet Fantasy 14,94 35%

M596 Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - UV Gel Polish - My vintage clothes 14,94 35%

M707 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Dark Chocolate 14,94 35%

M843 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Classy Grey 11,5 50%

M878 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Milky Pink 14,94 35%

M709 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Ruby Cocoa 14,94 35%

M109 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Nailfie 14,94 35%

M033 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Cloudy Mood 14,94 35%

M673 Lakier hybrydowy 5 ml - My Fresh Dragon Fruit 16,24 35%

M593 Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - UV Gel Polish - My street wear 14,94 35%

M704 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Bright Pink 16,24 35%

M867 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Rosy Makeup 16,24 35%

M012 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Paradise Shake 14,94 35%

M813 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml – My Unforgettable Night 11,5 50%

M110 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Photo of the Day 14,94 35%

M719 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Gleaming Blue 11,5 50%

M776 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Deep Rouge 14,94 35%

M708 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Hot Macchiato 14,94 35%

M683 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Fresh Lemonade 14,94 35%

M592 Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - UV Gel Polish - My basic look 14,94 35%

M100-2 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Sparkling Galaxy 14,94 35%

M057 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Fave Lipstick 14,94 35%

M100-3 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Sparkling Star 14,94 35%

M020 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Sweet Marmolade 14,94 35%

M718 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Winter Evening 14,94 35%

M814 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml – My Hazy Memory 14,94 35%

M862 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Shimmering Gold 14,94 35%

M130 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5ml - My Sweet Dragon Fruit 16,24 35%

M711 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Strawberry Mocha 14,94 35%

M860 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Bluish Energy 16,24 35%

M723 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Gleaming Gold 14,94 35%

M034 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Mr.Grey 14,94 35%

M125 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5ml - My Spring Flower 14,94 35%

M674 Lakier hybrydowy 5 ml - My Flavourful Dragon Fruit 16,24 35%

M702 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Bright Green 12,5 50%

M908 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Blue Flakes 11,5 50%

M705 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Bright Violet 16,24 35%

M046 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Fresh Avocado 14,94 35%

M703 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Bright Orange 16,24 35%

M778 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Pale Blush 14,94 35%

M907 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Modern Blue 14,94 35%

M904 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Modern Pink 14,94 35%

M906 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Modern Fuchsia 14,94 35%

M905 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Modern Nude 14,94 35%

M903 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Modern Graphite 14,94 35%

M902 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Modern Green 14,94 35%

M651-O Lakier hybrydowy Mylaq 5 ml UV Gel Polish - My Blue Blessing - Outlet 3,45 85%

M786-O Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Grey Dots - OUTLET 3,75 85%

M702-O Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Bright Green - OUTLET 3,75 85%

M650-O Lakier hybrydowy Mylaq 5 ml UV Gel Polish - My Fluffy Cloud - Outlet 3,45 85%

M791-O Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Sour Dragon Fruit - OUTLET 3,75 85%

M590-O Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Special Day (nowa formuła) - Outlet 3,45 85%

M125-O Lakier Hybrydowy MyLaQ 5ml - My Spring Flower OUTLET 3,45 85%

M104 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Base 2in1 16,24 35%

M002 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Top 14,94 35%

M082 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Builder Base 14,94 35%

M081 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Top Matte 11,5 50%

M128 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Cover Base Natural Pink 16,24 35%

M807 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml – My Orange Cover Base 12,5 50%

M677 Baza do lakierów hybrydowych 5 ml - My Peel Off Base 12,29 35%

M808 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Violet Cover Base 12,5 50%

M857 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Silver Special Top 16,24 35%

M784 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Cover Base Shining Pink 16,24 35%

M783 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Cover Base Natural Rose 16,24 35%

M856 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Gold Special Top 16,24 35%

M696 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Black Special Top 16,24 35%

M083 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Base-Hard Gel 14,94 35%

M697 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My White Special Top 16,24 35%

M080 Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Top Dry 14,94 35%

M806 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml – My Yellow Cover Base 12,5 50%

M809 Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Green Cover Base 12,5 50%

M402 My Cuticle Remover 6,49 35%

M616 Oliwka do skórek 5 ml - My Peach Care 6,49 35%

M204-2 My UV Gel Polish Remover 100 ml 6,49 35%

M307 Primer bezkwasowy MylaQ 5 ml 6,49 35%

M805 Żel do folii transferowej My Transfer Gel 5 ml 9,74 35%

M203-1 My Cleaner 50 ml 4,54 35%

M204-1 My UV Gel Polish Remover 50 ml 4,54 35%

M203-2 My Cleaner 100 ml 6,49 35%

M688 Guma ochronna do skórek MY GUM 5 ml 9,69 35%

M746 Naklejki wodne - My Colourful Leaf Sticker 2,7 70%

M430 MY RASTY FOIL 0,75 85%

M745 Naklejki wodne - My Pastel Leaf Sticker 1,35 85%

M744 Naklejki wodne - My Green Leaf Sticker 1,35 85%

M280-1 My Water Stickers 1 2,7 70%

M793 Naklejki wodne - My Summer Yummies Sticker 2,7 70%

M795 Naklejki wodne - My Summer Plants Sticker 2,7 70%

M431 MY GOLD FOIL 3,24 35%

M794 Naklejki wodne - My Summer Essentials Sticker 2,7 70%

M885 Folia transferowa - My Animal 2 Transfer Foil 4,54 35%

M884 Folia transferowa - My Animal 1 Transfer Foil 4,54 35%

M428 MY MULTICOLOUR FOIL 3,24 35%

M803 Folia transferowa - My Abstract 4 Transfer Foil 4,54 35%

M280-10 My Water Stickers 10 1,35 85%

M801 Folia transferowa - My Abstract 2 Transfer Foil 2,1 70%

M280-3 My Water Stickers 3 2,7 70%

M802 Folia transferowa - My Abstract 3 Transfer Foil 4,54 35%

M915 Folia transferowa - MY SILVER FOIL 4,54 35%

M800 Folia transferowa - My Abstract 1 Transfer Foil 4,54 35%

M439 My Aztek Sticker 2,7 70%

M280-5 My Water Stickers 5 5,84 35%

M608 Pyłek MY GOLD FLAKES 0,2g 5,84 35%

M656 Naklejki wodne Water sticker - My Zodiac Sticker 2,7 70%

M435 My flower sticker 2,7 70%

M436 My geometric sticker 1,35 85%

M599 Naklejki wodne Water sticker - My Abstract sticker 2,7 70%

M427 MY PINK FOIL 3,24 35%

M881 Karuzela z ozdobami - My Star Nail Art Set 11,69 35%

M440 My Alphabet Sticker 1,35 85%

M297 My Metallic Gloss 1g 8,44 35%

M280-9 My Water Stickers 9 2,7 70%

M611 Pyłek MY LUNA EFFECT 01 1g 8,44 35%

M609 Pyłek MY STAR DUST 01 0,2g 11,04 35%

M655 Naklejki wodne Water sticker - My Planet Sticker 5,84 35%

M769 Naklejki na paznokcie - My Black Line Sticker 5,84 35%

M768 Naklejki na paznokcie - My White Line Sticker 2,7 70%

M767 Naklejki na paznokcie - My Rose Gold Line Sticker 5,84 35%

M766 Naklejki na paznokcie - My Silver Line Sticker 2,7 70%

M429 MY BLUE FOIL 3,24 35%

M385 Water Sticker Style 2,7 70%

M280-8 My Water Stickers 8 2,7 70%

M280-7 My Water Stickers 7 5,84 35%

M441 My Holiday Sticker 2,7 70%

M612 Pyłek MY LUNA EFFECT 02 1g 8,44 35%

M610 Pyłek MY STAR DUST 02 0,2g 11,04 35%

M208-3 MY FUNNY DOTS MIDNIGHT 6,49 35%

M296 My Disco Ball 0,3g 11,04 35%

M236 MY DREAM 16,24 35%

M208-2 MY FUNNY DOTS SUNRISE 1,5 85%

M208-1 MY FUNNY DOTS SUNSET 1,5 85%

M372 My Fluo Joy Violet 10,39 35%

M371 My Fluo Joy Yellow 4,8 70%

M672 Naklejki wodne - Colorful Butterfly Sticker 2,7 70%

M671 Naklejki wodne - Pastel Butterfly Sticker 2,7 70%

M670 Naklejki wodne - My Gold Butterfly Sticker 5,84 35%

M880 Pyłek 1g MYLAQ - My Glazed Effect 12,99 35%

M879 Pyłek 0,1g MYLAQ - My Sparkling Flakes 12,99 35%

M559 Pilnik MyLaQ - banan 100/180 2,59 35%

M202 Tampony celulozowe - 250 szt 7,14 35%

M222 Polerka różowa 3,89 35%

M882 Gąbeczki do stylizacji paznokci MYLAQ (5 szt.) 4,5 50%

M231 Patyczki drewniane komplet 10 szt. 3,24 35%

M225-1 Klipsy do ściągania hybrydy - fioletowe 6,5 50%

M865 Cążki do skórek 3 mm MYLAQ 28,92 35%

M400 MylaQ blok polerski różowy logo 3,24 35%

M866 Pusher/Kopytko MYLAQ 19,49 35%

M700 Pęseta do zdobień 6,5 50%

M308 Foil Nail Wraps 50 szt. 11,04 35%

M401 MylaQ blok polerski biały logo 3,24 35%

M225-3 Klipsy do ściągania hybrydy - mleczne 8,44 35%

M217-1 Dłutko (sonda) do zdobień - RÓŻ 4,59 0%

M741 Magnes dwustronny do Cat Eye 7,79 35%

M217-3 Dłutko (sonda) do zdobień - ZIELEŃ 4,59 0%

M222-1 Polerka żółta 3 50%

M216 Aplikator do pyłków 1,29 0%

M217-2 Dłutko (sonda) do zdobień - ŻÓŁTY 4,59 0%

M597 MylaQ Starter Set PL 111,99 20%

M604 Lampa LED - LED Lamp 10W/36 69,99 30%

M817 Frezarka MYLAQ My Perfect Drill 195,99 30%

M391 Lampa LED 18W/36W LCD Display 69,99 30%

M679 Lampa LED/UV 10W 62,99 30%