Regulamin promocji „Lakiery hybrydowe MY PEN od 4,99 zł” - w sklepie internetowym www.mylaq.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Lakiery hybrydowe MY PEN od 4,99 zł” jest Cosmo Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki MYLAQ oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mylaq.pl (dalej jako: Organizator).

2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl.

4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji 

1. Czas trwania Promocji: od 13.10.2023 r. godz. 13:30 do 22.09.2023 r. do 20.10.2023 godz. 8:59.

 lub do  wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a) sklep internetowy www.mylaq.pl,

3. W ramach Promocji, każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu co najmniej jednego lakieru hybrydowego MY PEN spośród objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl, otrzyma możliwość zakupu wybranych produktów w promocyjnej cenie od 4,99 zł za sztukę. 

4. Promocją objęte są wybrane lakiery hybrydowe MY PEN MYLAQ dostępne w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Lista lakierów objętych Promocją, została szczegółowo wskazana w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wybranych lakierów hybrydowych MY PEN spośród objętych Promocją, w promocyjnej cenie 4,99 zł za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jeden wybrany lakier hybrydowy MY PEN spośród objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl, poprzez dodanie wybranego lakieru hybrydowego MY PEN do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup wybranego lakieru hybrydowego MY PEN marki MYALQ objętego Promocją, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl.

6. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki Promocji określone w § 2 ust. 3. – 5. Regulaminu. 

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi.  

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.mylaq.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji. 

3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Załącznik nr 1 do regulaminu Promocji „Lakiery hybrydowe MY PEN 4,99 zł”

Opis towaru Indeks termin przydatności cena 

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - MY EASY SOFT RED M760-O gru.23 4,99

 MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - MY EASY ROSY NUDE M761-O gru.23 4,99

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - MY EASY NUDE M762-O gru.23 4,99

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - MY EASY NEON MAGENTA M763-O gru.23 4,99

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - MY EASY BLACK M765-O gru.23 4,99

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - MY EASY CLASSIC RED M764-O gru.23 4,99

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy flamenco red M646-O kwi.24 9,99

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy magenta pink M649-O kwi.24 9,99

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - My Easy Natural Pink M824-O lut.24 9,99

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - My Easy Delicate Beige M825-O lut.24 6,99

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - My Easy Dark Nude M826-O lut.24 6,99

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - My Easy Lavender Grey M827-O lut.24 6,99

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - My Easy Chocolate Brown M828-O lut.24 6,99

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - My Easy Blush Carmine M829-O lut.24 6,99

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - My Easy Cherry Red M830-O lut.24 6,99

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - My Easy Dark Burgundy M831-O lut.24 6,99

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy misty rose M136-O sty.24 4,99

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy pink M585-O sty.24 9,99

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy dark gray M135-O sty.24 4,99

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy dark pink M586-O sty.24 4,99